IT-Säkerhet:

Brandväggar,Antivirussystem,Analys
Säkerhetsdörrar,Certifikat mm

Datalagring:

RAID,SAN,NAS-lösningar
Backup,Restore,Diskrecovery

IT-konsulter:

Certifierade tekniker inom MS SBS TS Server,brandväggar och Antivirus

Infrastruktur:

Lan, Wan, SAN, Wireless

IT kommunikation:

Certifierad VPN trafik, Cisco Zyxel

Netbackup:

Nätbackup, internet  (partner
Securenet i Sverige AB

Serviceavtal:

kunder med särskillda behov
Enkel,säker drift av Eran IT miljö

Remotesupport:

IT-support fjärradministrerat

Installation:

Servrar,PC,Skrivare,kringutrustning

Epost:

Hosted MS Exchange,
MS Exchange,Mdaemon

Datorer & kringutrustning

Bärbara datorer, Servrar, Brandväggar,Switchar mm mm från leverantör

Videoredirering

Pro redigering, Filmning, Uthyrning

Produktion:

DVD, CD, VHS mm